|   English
 
הזרקה
ניפוח
שיחול וניפוח
מתיחה וניפוח
הזרקה וניפוח
שיחול
כבישה
מילוי חם
התוויה
אינדקס חומרים

 מתיחה וניפוח

במתיחה וניפוח, חומר הגלם אינו שרף גולמי אלא שפופרת (preform) אשר יוצרה מראש בתהליך הזרקה עם תבריג בקצה הפתוח. השפופרת מוזנת לתנור חימום, מגיעה לטמפרטורה המתאימה לעיבוד ומגיעה לתבנית הניפוח. בתוך התבנית עוברת השפופרת המחוממת בעת ובעונה אחת מתיחה צירית על ידי מוט מתיחה מכני (core rod) ומתיחה היקפית על ידי לחץ אוויר עד לקבלת העיצוב הרצוי. השפופרת המנופחת מתקררת בתוך התבנית ונפלטת כמוצר מוגמר. 

חומרים

מוצרים

Created by Cinabu