|   English
 
הזרקה
ניפוח
שיחול
כבישה
מילוי חם
התוויה
אינדקס חומרים

 כבישה

אמרז מייצרת שסגורים בשיטת ההזרקה ובשיטת הכבישה. בכבישה, השרף הגולמי מגיע ממשפך ההזנה לאקסטרודר ועובר התכה. ההתך נחתך במשקל קבוע מראש ונכנס לתוך תבנית אשר בתוכה הוא עובר כבישה בלחץ גבוה. לאחר התקררות והתמצקות, תהליך הכבישה ממשיך בכיפוף טבעת אבטחה, חיתוכה והכנסת אטם (seal) לפי הצורך. עם סיום הכבישה, הפקק המוגמר בטמפרטורת החדר יכול לעבור הדפסה על פי גרפיקה מוגדרת מראש בשלושה צבעים.

חומרים

מוצרים

Created by Cinabu