|   English
 
הזרקה
ניפוח
שיחול
כבישה
מילוי חם
התוויה
אינדקס חומרים

 מילוי חם

בתהליך מילוי חם, המשקה עובר פסטור ומועבר לבקבוק בעודו חם. החשיפה הקצרה לחום המשקה גורמת לפסטור הבקבוק והפקק לפני שהם עוברים קירור מהיר. מילוי חם מאפשר ייצור אריזה סטרילית ללא כל שימוש בכימיקלים ובחומרים משמרים. עם זאת, בקבוקי פלסטיק רגילים אינם מתאימים למילוי חם, שכן הם מתעוותים בחום וקורסים בשל הואקום המתפתח בבקבוק כתוצאה מקירור המשקה החם שהוא מכיל.

תהליך ייצור בקבוקי פלסטיק למילוי חם דומה לתהליך מתיחה וניפוח רגיל, אלא שהוא מתבצע בתבניות מיוחדות ועושה שימוש בפולימרים עמידים לטמפרטורה של כ-90 מעלות צלזיוס. הגיאומטריה הייחודית של בקבוקי מילוי חם מאפשרת לנוזל להתפשט בחום תוך ניפוח צלעות החיזוק (פאנלים) של הבקבוק, להתכווץ בקור לצורת הבקבוק המקורית ולעמוד בפני כוחות הואקום.

חומרים

מוצרים

Created by Cinabu