|   English
 
הזרקה
ניפוח
שיחול וניפוח
מתיחה וניפוח
הזרקה וניפוח
שיחול
כבישה
מילוי חם
התוויה
אינדקס חומרים

 הזרקה וניפוח

בהזרקה וניפוח מתרחשים שני תהליכים עוקבים במכונה אחת. ראשית מעובד השרף הגולמי בתהליך הזרקה לשפופרת
(preform) עם תבריג בקצה הפתוח. לאחר שהשפופרת מתקררת היא מגיעה לתבנית הניפוח, שם היא מחוממת מחדש ועוברת בעת ובעונה אחת מתיחה צירית על ידי מוט מתיחה מכני (core rod) ומתיחה היקפית על ידי לחץ אוויר עד לקבלת העיצוב הרצוי. השפופרת המנופחת מתקררת בתוך התבנית ונפלטת כמוצר מוגמר. בתהליך הזרקה וניפוח ניתן לייצר מוצרים בעלי דופן דקה וגיאומטריה ייחודית בכמויות קטנות.


חומרים

מוצרים

Created by Cinabu